Aby mieć szansę na wygranie jednego z trzech zestawów nagród ufundowanych przez firmę NRF należało odpowiedzieć na pytania konkursowe.


Każdy mógł przesłać tylko jedno zgłoszenie. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, zawierających poprawne odpowiedzi na pytania zamknięte, konkursowe jury złożone z przedstawicieli redakcji oraz marki NRF, wybrało trzy najciekawsze odpowiedzi na pytanie otwarte. Ich autorzy otrzymają nagrody.


Konkurs NRF – wyniki

Konkurs został zakończony. Pytania konkursowe brzmiały:


1. Co zapewnia transport oleju w układzie klimatyzacji?

2. Który z elementów układu klimatyzacji zawsze wymaga wymiany w przypadku rozszczelnienia układu klimatyzacji?

3. Z jakim olejem może być zmieszany olej PAG?

4. Napisz, jakie najważniejsze korzyści przynosi Twoim zdaniem regularny serwis klimatyzacji?

Nagrodami w konkursie są były zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:


- podkładka pod kolana


- gra tenis plażowy


- magnetyczny chwytak teleskopowy


Zwycięzcy konkursu:


- Mateusz Greniuk


- Małgorzata Miazek


- Marcin Śrutwa


Serdecznie gratulujemy!

Konkurs trwał od 22 do 28 czerwca 2023 r. Nagrody zostaną wysłane po otrzymaniu od zwycięzców adresów do wysyłki nagród.