Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie, którego sponsorem została marka Delphi. Aby wziąć w nim udział, należało wykazać się wiedzą o przepływomierzach, a także opisać swój niestandardowy problem, który pojawił się podczas wymiany przepływomierza.


Odpowiedzi należało szukać w filmie Masters of Motion – Jak sprawdzić przepływomierz


Każdy mógł przesłać tylko jedno zgłoszenie. Spośród uczestników, którzy nadesłali poprawne odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie, konkursowe jury złożone z przedstawicieli redakcji oraz marki Delphi wybrało najbardziej trafne i pomysłowe odpowiedzi na pytanie trzecie, oraz zadecydowało o tym, które miejsca zajęły. Ich autorzy otrzymają nagrody.


Lista zwycięzców:

- Paweł Filoniuk 1 miejsce

- Aleksander Buczyński 2 miejsce

- Karolina Kobak 3 miejsce

Konkurs Delphi – wyniki

Zbieranie zgłoszeń zakończone. Pytania konkursowe brzmiały:


1. Podczas pierwszego testu przepływomierza sprawdzamy, czy górny i dolny szczyt napięcia jest równy. Ile powinno wynosić prawidłowe napięcie?

a) 3,5 V, b) 4,5 V, c) 5 V, d) 5,5V


2. W sprawnym przepływomierzu sygnał z czujnika powinien:

a) rosnąć wraz z obrotami silnika,

b) spadać wraz z obrotami silnika,

c) utrzymywać się na tej samej częstotliwości,

d) zmieniać się niezależnie od prędkości obrotowej silnika,


3. Z jakim niestandardowym problemem spotkałeś/łaś się podczas wymiany przepływomierza? Opisz krótko jak go rozwiązałeś/łaś.


Do wygrania w konkusie były:

1. miejsce – torba na narzędzia


2. miejsce – butelka Brita


3. miejsce – multitool


Powodzenia!

Konkurs trwał od 23 do 29 listopada 2023 r. Wyniki zostały opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu, a nagrody wysłane po otrzymaniu od zwycięzców adresów do wysyłki nagród.