febi absorbent MultiPLUS pochłania wszelkie rodzaje rozlanych cieczy na gruncie i w wodzie, w tym oleje, środki smarne, paliwa, emulsje, płyny hamulcowe, niezamarzające płyny do chłodnic, środki chemiczne, farby i wiele więcej.


Odpowiedź na konkursowe pytanie, dała szansę na zdobycie jednej z trzech nagród, ufundowanych przez markę febi.


Każdy mógł przesłać tylko jedną odpowiedź. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, konkursowe jury złożone z przedstawicieli redakcji oraz marki febi, wybrało trzy najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ich autorzy otrzymają nagrody.

Konkurs febi

Dziękujemy za udział w konkursie.

Pytanie konkursowe brzmiało:

Jak Tobie absorbent MultiPLUS pomógłby w codziennej pracy?


Do wygrania było jedno z trzech opakowań absorbentu:

MultiPLUS Absorber olejów i innych chemikaliów ciekłych – 10 L (febi 174815)

Zwycięzcy:

- Ryszard Ćwiertnia

- Łukasz Kapral

- Tomasz Kozera

Zwycięzcom gratulujemy!

Nagrody zostaną wysłane pocztą.


    Konkurs trwał od 13 do 19 kwietnia 2023 r.  Nagrody zostaną wysłane po otrzymaniu od zwycięzców adresów do wysyłki nagród.